Posts

Posts uit februari 4, 2021 weergeven

JONGERE KWETSBAREN MAKEN ZICH ZORGEN "WIJ WORDEN NIET GEZIEN"

Afbeelding
  #VergeetonsnietHugo noodkreet kwetsbare 60 minners  Donderdag, 4 januari 2021 - Veel kwetsbare Nederlanders maken zich in toenemende mate zorgen over de plaats die hen zal worden toebedeeld in het vaccinatieprogramma, ook omdat het ene vaccin wel en andere niet aangeraden wordt.  Onderhand weet vrijwel iedere brancheorganisatie, belangenvereniging wel het torentje te bereiken om bij Mark Rutte en het kabinet te pleiten om hun achterban (die uiteraard het meest essentieel is voor het functioneren van Nederland) voorrang te verlenen bij het vaccineren. De kwetsbaren onder de zestig kennen angst, zitten veelal in (eigen verkozen) quarantaine sinds maart 2021 maar voelen zich niet gehoord, gezien of vertegenwoordigd. Voor de duidelijkheid: Het gaat niet alleen om de kwetsbare als individu maar vaak ook om de partner en/of kinderen!  Grote aantallen Het gaat overigens over grote aantallen, de  Zorgmonitor 2019 van Nivel   spreekt over 8.5 miljoen mensen (in 2015) met minimaal één chronis